प्रमुख दलको बैठक शुरु

k|d'v bnsf] a}7s k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjfn] z'qmaf/ afn'jf6f/df af]nfpg'ePsf] k|d'v kfFr bnsf] a}7sdf ;xefuL g]skf Pdfn]sf cWoIf s]kL zdf{ cf]nL, dfcf]jfbL s]Gb|sf cWoIf k|r08, /fhkf cWoIfd08nsf ;+of]hs dxGy 7fs'/ / ;+3Lo ;dfhjfbL kmf]/d -g]kfn_sf cWoIf pk]Gb| ofbjnufot . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौँ, ७ पुस प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाउनुभएको प्रमुख पाँच दलको बैठक बालुवाटारमा अहिले शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमसहितको बैठक शुरु भएको हो ।पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिका बारेमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रमुख दलको बैठक शुरु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेश संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सहभागी बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश विषयलगायत अन्य राजनीतिक मुद्दामा छलफल हुने बुझिएको छ ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र संघीय समाजवादी फोरम (नेपाल)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत अन्य नेताहरुको सहभागिता छ(रासस)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here